google-site-verification=vsdn5C3OwKeNvaaG2YnwtvzKL3AgOgWmBH48AQhIS6U
top of page
White Satin

GARANTINIS IR POGARANTINIS APTARNAVIMAS

Visą garantinį laikotarpį atliekame garantinį aptarnavimą - defektų šalinimą, taisymą.

Garantiniu laikotarpiu pirkėjui pranešus apie defektą, suderinamas garantinių darbų atlikimo, defektų nustatymo ir šalinimo grafikas, pagal kurį atliekami darbai.

Garantinį aptarnavimą mūsų gaminiams ar įrangai bei įrengimams gali atlikti tik UAB „Plastic Technology“. Garantinį aptarnavimą atlikus ar defektus pašalinus pačiam pirkėjui, ar jo pasamdytiems tretiesiems asmenims, to iš anksto nesuderinus, gaminiui suteikta garantija nustoja galioti ir nebetaikoma.

Pirkėjui pageidaujant atliekame po garantinį aptarnavimą.

Siurbline_edited.jpg

Individualūs poreikiai.

Mūsų profesionalūs sprendimai.

bottom of page