google-site-verification=vsdn5C3OwKeNvaaG2YnwtvzKL3AgOgWmBH48AQhIS6U
top of page
White Satin

MONTAVIMAS

Montuojame visus gaminius, atliekame visus reikalingus paleidimo ir derinimo darbus, parengiame įrenginį pilnam naudojimui.

Montavimo darbus atliekame vadovaudamiesi taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais, laikantis EĮĮT reikalavimų, griežtai vadovaujantis elektroninės įrangos gamyklos pateiktomis instrukcijomis.

Jei montavimo (statybos) darbai atlikti nesilaikant STR STR 2.07.01:2003 (nuotekų šalintuvai), STR 2.02.05:2004 (nuotekų valyklos), STR 1.06.01:2016 (statybos darbai, statinio statybos priežiūra) reikalavimų ar įrenginio pase nurodytų montavimo taisyklių, gaminiui suteikta garantija nebus taikoma. Darbus atliekant mums – dėl to pirkėjui rūpesčių nekils – garantija bus taikoma visa apimtimi.

Visi darbai vykdomi laikantis visų saugumo reikalavimų.

Darbus atlieka patyrę, kvalifikuoti, nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

IMG_0126_edited.jpg

Individualūs poreikiai.

Mūsų profesionalūs sprendimai.

bottom of page