google-site-verification=vsdn5C3OwKeNvaaG2YnwtvzKL3AgOgWmBH48AQhIS6U
top of page
White Satin

NAFTOS PRODUKTŲ ATSKIRTUVAI​

Naftos produktų atskirtuvai, dar kitaip vadinami naftos gaudyklėmis, yra skirti naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui. Naftos produktų atskirtuvai montuojami degalinėse, automobilių plovyklose, automobilių stovėjimo aikštelėse, garažuose, pramonės įmonėse (naftos produktų atskyrimui iš paviršinių ar gamyklinių nuotekų), geležinkeliuose, terminaluose, uostuose (iš šilumvežių, cisterninių vagonų ištekėjusių naftos produktų surinkimui).

 

Mūsų iš polipropileno gaminami vertikalūs cilindriniai naftos produktų atskirtuvai projektuojami dviejų kamerų (smėliagaudė ir naftos skirtuvas). Naftos skirtuvo kameroje montuojamas koalescensinių filtrų blokas, kur numatomi 4 koalescensiniai filtrai. Naftos produktų atskirtuvai gaminami su apvedimo linija, integruota mėginių ėmimo vieta.

Naftos produktų atskirtuvas gali būti montuojamas nevažiuojamoje ir važiuojamoje dalyje. Važiuojamoje dalyje atskirtuvas montuojamas gelžbetoniuose šuliniuose.

Įrenginių elektrinei daliai suteikiama 2 (dviejų) metų garantija*

Įrenginių talpoms suteikiama 10 (dešimties) metų garantija*

 

*Yra papildomų sąlygų. Žiūr. pridedamuose pavyzdiniuose konkrečių gaminių aprašymuose.

RA-talpa su dangciu.png

Individualūs poreikiai.

Mūsų profesionalūs sprendimai.

bottom of page