top of page
White Satin

PARENGTINIO NVĮ

Kompleksiniai parengtinio valymo įrenginiai „KOSMO“,

smėliagaudės, rankinės grotos

Parengtinio nuotekų valymo įrenginiai „KOSMO“ gaminami vienoje stačiakampėje PP SANDWICH talpoje. Įrenginį sudaro srauto gesinimo kamera, rankinės grotos, aeruojama smėliagaudė, smėlio atskyrimo zona bei nuotekų paskirstymo kamera.

 

Gaminamo įvairių dydžiu „KOSMO“, įprastai parengtinio nuotekų valymo įrenginiai „KOSMO“ gaminami iki 500 GE.

 

Veikimo principas: Nevalytos nuotekos, įprastai slėginėmis linijomis, atitekėjusios į parengtinio valymo įrenginį, patenka į slėgio gesinimo kamerą, iš kurios savitaka patenka į kanalą, kuriame sumontuotos grotos, skirtos stambių nešmenų sulaikymui. Grotose sulaikytų nešmenų surinkimui ir daliniam nusausinimui įrengiamas perforuotas PP nešmenų krepšys su tinkamo tankumo plastikiniu tinkleliu. Grotų užsikimšimo atveju nuotekos avarinio apvedimo linija persipila tiesiai į srauto paskirstymo kamerą. Iš grotų latako nuotekos (kartu su nešmenų sausinimo vandeniu) toliau patenka į aeruojamą smėliagaudę, o iš jos į srauto paskirstymo kamerą, kurioje įrengti PP uždoriai nuotekų paskirstymui į dvi biologinių nuotekų valymo įrenginių linijas. Smėliagaudėje susikaupęs smėlis erlifto pagalba šalinamas į toje pačioje talpoje įrengtą smėlio dėžę. Suspaustas oras į erliftą ir į smėliagaudės aeravimo sistemą tiekiamas iš orapūtės, kuri montuojama orapūčių patalpoje. Nuogrėbos iš rankinių grotų bei smėlis iš smėlio dėžės šalinami iškasant rankiniu būdu į tam skirtą konteinerį.

 

Įrenginių elektrinei daliai (siurbliams, orapūtėms ir t.t.) suteikiama 2 metų garantija*

Įrenginių talpoms suteikiama 10 (dešimties) metų garantija*

 

*Yra papildomų sąlygų. Žiūr. pridedamuose pavyzdiniuose konkrečių gaminių aprašymuose.

KOSMO.png

Individualūs poreikiai.

Mūsų profesionalūs sprendimai.

bottom of page