google-site-verification=vsdn5C3OwKeNvaaG2YnwtvzKL3AgOgWmBH48AQhIS6U
top of page

Privatumo politika

Mes gerbiame jūsų privatumą ir įsipareigojame jį apsaugoti laikydamiesi šios privatumo politikos („Politika“). Šioje Politikoje aprašomi informacijos, kurią galime rinkti iš jūsų arba kurią galite pateikti („Asmeninė informacija“) plastech.lt svetainėje („Svetainė“ arba „Paslauga“) ir bet kuriuose su ja susijusiuose produktuose ir paslaugose (bendrai „Asmeninė informacija“) tipai. Paslaugos“) ir mūsų šios Asmens informacijos rinkimo, naudojimo, priežiūros, apsaugos ir atskleidimo praktika. Jame taip pat aprašomi jūsų pasirinkimai, susiję su jūsų asmeninės informacijos naudojimu ir kaip galite ją pasiekti bei atnaujinti.

 

Ši Politika yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų („Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) ir šios svetainės operatoriaus („Operatorius“, „mes“, „mes“ arba „mūsų“). Jei sudarote šią sutartį verslo ar kito juridinio asmens vardu, pareiškiate, kad turite teisę įpareigoti tokį subjektą laikytis šios sutarties. Tokiu atveju terminai „Vartotojas“, „Jūs“ arba „tavo“ reiškia tokiam subjektui. Jei neturite tokių įgaliojimų arba nesutinkate su šios sutarties sąlygomis, privalote nesutikti su šia sutartimi ir negalite pasiekti bei naudotis Tinklalapiu ir Paslaugomis. Prisijungdami prie interneto svetainės ir paslaugų ir naudodamiesi ja, patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šios politikos sąlygų. Ši Politika netaikoma įmonių, kurių nesame savininkai ir kurių mes nekontroliuojame, arba asmenims, kurių nesame įdarbinami ir nevaldome, veiklai.

 

TURINYS:

Asmeninės informacijos rinkimas

Vaikų privatumas

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

Informacijos atskleidimas

Informacijos saugojimas

Slapukai

Nesekti signalų

Push pranešimai

Nuorodos į kitus išteklius

Informacijos saugumas

Duomenų pažeidimas

Pakeitimai ir pataisos

Šios politikos priėmimas

Susisiekus su mumis

 

ASMENINĖS INFORMACIJOS RINKIMAS

Galite pasiekti ir naudoti Svetainę bei Paslaugas, nenurodydami mums, kas esate, arba neatskleidę jokios informacijos, pagal kurią kas nors galėtų jus atpažinti kaip konkretų, identifikuojamą asmenį. Tačiau jei norite naudotis kai kuriomis svetainėje siūlomomis funkcijomis, jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrą asmeninę informaciją (pavyzdžiui, savo vardą ir el. pašto adresą).

 

Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią sąmoningai pateikiate mums, kai užpildote bet kokias formas svetainėje. Jei reikia, ši informacija gali apimti:

 

Kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.)

Pagrindinė asmeninė informacija (pvz., vardas, pavardė, gyvenamoji šalis ir kt.)

Galite pasirinkti nepateikti mums savo Asmeninės informacijos, tačiau tuomet gali nepavykti pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis. Vartotojai, kurie nėra tikri, kokia informacija yra privaloma, kviečiami susisiekti su mumis.

 

VAIKŲ PRIVATUMAS

Sąmoningai nerenkame jokios asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų vaikų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, nepateikite jokios asmeninės informacijos per svetainę ir paslaugas. Jei turite pagrindo manyti, kad jaunesnis nei 18 metų vaikas mums pateikė Asmeninę informaciją per Svetainę ir Paslaugas, susisiekite su mumis ir paprašykite, kad iš mūsų Paslaugų ištrintume to vaiko asmeninę informaciją.

 

Raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti savo vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią politiką, nurodydami savo vaikams niekada neteikti Asmens informacijos per Svetainę ir Paslaugas be jų leidimo. Taip pat prašome, kad visi tėvai ir teisėti globėjai, prižiūrintys vaikų priežiūrą, imtųsi būtinų atsargumo priemonių ir užtikrintų, kad jų vaikams būtų nurodyta niekada neskelbti Asmens informacijos internete be jų leidimo.

 

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

Tvarkydami Asmens informaciją veikiame kaip duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, nebent su jumis būtų sudarę duomenų tvarkymo sutartį, tokiu atveju duomenų valdytoju būtumėte jūs, o mes – duomenų tvarkytojais.

 

Mūsų vaidmuo taip pat gali skirtis priklausomai nuo konkrečios situacijos, susijusios su asmenine informacija. Mes veikiame kaip duomenų valdytojas, kai prašome jūsų pateikti savo Asmeninę informaciją, kuri yra būtina norint užtikrinti jūsų prieigą ir naudojimąsi Svetaine bei Paslaugomis. Tokiais atvejais esame duomenų valdytojai, nes nustatome Asmens informacijos tvarkymo tikslus ir priemones.

 

Situacijose, kai pateikiate asmeninę informaciją per Svetainę ir Paslaugas, veikiame kaip duomenų tvarkytojas. Mes nevaldome, nekontroliuojame ir nepriimame sprendimų dėl pateiktos Asmens informacijos ir tokia Asmens informacija tvarkoma tik pagal Jūsų nurodymus. Tokiais atvejais Asmeninę informaciją teikiantis Naudotojas veikia kaip duomenų valdytojas.

 

Kad svetainė ir paslaugos būtų jums prieinamos arba įvykdytume teisinį įsipareigojimą, mums gali tekti rinkti ir naudoti tam tikrą asmeninę informaciją. Jei nepateiksite mūsų prašomos informacijos, galime negalėti suteikti jums prašomų produktų ar paslaugų. Bet kokia informacija, kurią renkame iš jūsų, gali būti naudojama padėti mums valdyti ir valdyti svetainę ir paslaugas.

 

Jūsų Asmeninės informacijos tvarkymas priklauso nuo to, kaip jūs sąveikaujate su svetaine ir Paslaugomis, kurioje pasaulio vietoje esate ir ar yra vienas iš šių sąlygų: (i) davėte sutikimą vienu ar daugiau konkrečių tikslų; (ii) informacijos teikimas yra būtinas norint įvykdyti susitarimą su jumis ir (arba) bet kokius ikisutartinius įsipareigojimus; (iii) tvarkymas yra būtinas siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, kurie jums taikomi; (iv) tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama visuomenės labui arba įgyvendinant mums suteiktus oficialius įgaliojimus; (v) tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekiame mūsų arba trečiosios šalies.

 

Atminkite, kad pagal kai kuriuos teisės aktus mums gali būti leista tvarkyti informaciją tol, kol neprieštaruosite tokiam tvarkymui atsisakydami, nepasikliaujant sutikimu ar kitu teisiniu pagrindu. Bet kokiu atveju mielai paaiškinsime konkretų teisinį pagrindą, kuris taikomas tvarkymui, ir ypač tai, ar Asmens informacijos teikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas norint sudaryti sutartį.

 

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Atsižvelgdami į prašomas paslaugas arba kai tai būtina norint užbaigti bet kokią jūsų prašomą operaciją ar suteikti paslaugą, mes galime dalytis jūsų informacija su savo filialais, įmonėmis, su kuriomis sudarytos sutartys, ir paslaugų teikėjais (bendrai vadinami „Paslaugų teikėjai“), kuriais pasitikime, kad padėtų Tinklalapio ir jums prieinamų Paslaugų veikimą ir kurių privatumo politika atitinka mūsų politiką arba kurie sutinka laikytis mūsų politikos, susijusios su Asmenine informacija. Mes nesidalinsime jokia asmenį identifikuojančia informacija su trečiosiomis šalimis ir nesidalinsime jokia informacija su nesusijusiomis trečiosiomis šalimis.

 

Paslaugų teikėjai neturi teisės naudoti ar atskleisti jūsų informacijos, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint atlikti paslaugas mūsų vardu arba laikytis teisinių reikalavimų. Paslaugų teikėjams suteikiama informacija, kurios jiems reikia tik jiems paskirtoms funkcijoms atlikti, ir mes nesuteikiame jiems teisės naudoti ar atskleisti jokios pateiktos informacijos savo rinkodaros ar kitais tikslais.

 

INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

Mes saugosime ir naudosime jūsų asmeninę informaciją tiek, kiek reikia, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus, vykdytume susitarimus, išspręstume ginčus ir nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį.

 

Mes galime naudoti bet kokius apibendrintus duomenis, gautus iš jūsų asmeninės informacijos arba į kurią įtraukta, kai ją atnaujinate arba ištrinate, bet ne tokiu būdu, kuris leistų jus identifikuoti. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Asmens informacija bus ištrinta. Todėl, pasibaigus saugojimo terminui, teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištrinti, teisė ištaisyti duomenis ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendintos.

 

SLAPUKAI

Mūsų svetainė ir paslaugos naudoja „slapukus“, kad padėtų suasmeninti jūsų internetinę patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įdeda į jūsų standųjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti arba virusams į jūsų kompiuterį pristatyti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali nuskaityti tik slapuką jums išleidusio domeno žiniatinklio serveris.

 

Mes galime naudoti slapukus, kad rinktume, saugotume ir sektume informaciją saugumo ir personalizavimo bei statistikos tikslais. Atminkite, kad turite galimybę priimti arba atmesti slapukus. Daugelis žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus pagal numatytuosius nustatymus, tačiau, jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir atmesti slapukus.

 

NESEKTI SIGNALŲ

Kai kuriose naršyklėse yra funkcija - nestebėti, kuri praneša jūsų lankomoms svetainėms, kad nenorite, kad būtų stebima jūsų veikla internete. Stebėjimas nėra tas pats, kas naudoti ar rinkti informaciją, susijusią su svetaine. Šiais tikslais stebėjimas reiškia asmenį identifikuojančios informacijos rinkimą iš vartotojų, kurie naudojasi ar lankosi svetainėje ar internetinėje paslaugoje, kai jie laikui bėgant pereina į skirtingas svetaines. Kaip naršyklės perduoda signalą „Nesekti“, dar nėra vienoda. Dėl to svetainė ir paslaugos dar nėra nustatytos taip, kad interpretuotų arba reaguotų į jūsų naršyklės perduodamus signalus „Nesekti“. Nepaisant to, kaip išsamiau aprašyta šioje Politikoje, mes ribojame jūsų asmeninės informacijos naudojimą ir rinkimą. Jei norite gauti naršyklėms ir mobiliesiems įrenginiams skirtų „Do Not Track“ protokolų aprašą arba sužinoti daugiau apie galimus pasirinkimus, apsilankykite internetcookies.com

 

PUSH PRANEŠIMAI

Siūlome tiesioginius pranešimus, kuriuos galite bet kada savanoriškai užsiprenumeruoti. Siekdami užtikrinti, kad tiesioginiai pranešimai pasiektų tinkamus įrenginius, naudojame trečiosios šalies tiesioginių pranešimų teikėją, kuris remiasi unikaliu jūsų įrenginiui skirtu įrenginio prieigos raktu, kurį išduoda jūsų įrenginio operacinė sistema. Nors galima pasiekti įrenginio prieigos raktų sąrašą, jie neatskleis jūsų tapatybės, unikalaus įrenginio ID ar jūsų kontaktinės informacijos mums arba mūsų trečiosios šalies tiesioginių pranešimų teikėjui. El. paštu atsiųstą informaciją tvarkysime laikydamiesi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Jei bet kuriuo metu nebenorite gauti tiesioginių pranešimų, tiesiog atitinkamai pakoreguokite įrenginio nustatymus.

 

NUORODOS Į KITUS IŠTEKLIUS

Svetainėje ir Paslaugose yra nuorodų į kitus išteklius, kurie mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame. Atminkite, kad nesame atsakingi už tokių kitų išteklių ar trečiųjų šalių privatumo praktiką. Rekomenduojame atkreipti dėmesį, kai išeinate iš svetainės ir paslaugų, ir perskaityti kiekvieno šaltinio, galinčio rinkti asmeninę informaciją, privatumo pareiškimus.

 

INFORMACIJOS SAUGUMAS

Jokio duomenų perdavimo internetu ar belaidžiu tinklu negalima garantuoti. Todėl, nors mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (i) yra interneto saugumo ir privatumo apribojimų, kurių mes negalime kontroliuoti; (ii) negali būti garantuotas bet kokios informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir Svetainės bei Paslaugų, saugumas, vientisumas ir privatumas; ir (iii) bet kokią tokią informaciją ir duomenis, nepaisant visų pastangų, gali peržiūrėti arba sugadinti trečioji šalis.

 

DUOMENŲ PAŽEIDIMAS

Jei sužinotume, kad dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, saugumo atakas ar sukčiavimą, buvo pažeistas Svetainės ir Paslaugų saugumas arba Vartotojų asmeninė informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims, mes pasiliekame teisę imtis pagrįstai tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimą ir pranešimų teikimą, taip pat pranešimus teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų pažeidimo atveju dėsime pagrįstas pastangas, kad informuotume paveiktus asmenis, jei manysime, kad dėl pažeidimo kyla pagrįsta rizika, kad Vartotojui bus padaryta žala arba jei įspėjimas yra kitoks teisės aktas. Kai tai padarysime, atsiųsime jums el. laišką, susisieksime su jumis telefonu, išsiųsime laišką.

 

PAKEITIMAI IR PATAISOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti šią Politiką ar jos sąlygas, susijusias su svetaine ir paslaugomis. Kai tai padarysime, peržiūrėsime atnaujintą datą šio puslapio apačioje. Taip pat savo nuožiūra galime pateikti jums pranešimą kitais būdais, pavyzdžiui, naudodami jūsų pateiktą kontaktinę informaciją.

 

Atnaujinta šios Politikos versija įsigalios iš karto po pataisytos Politikos paskelbimo, jei nenurodyta kitaip. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis po peržiūrėtos Politikos (ar kito tuo metu nurodyto veiksmo) įsigaliojimo datos reiškia jūsų sutikimą su šiais pakeitimais. Tačiau be jūsų sutikimo nenaudosime jūsų asmeninės informacijos kitaip, nei buvo nurodyta renkant jūsų asmeninę informaciją.

 

ŠIOS POLITIKOS PRIĖMIMAS

Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Prisijungdami ir naudodamiesi svetaine bei paslaugomis bei pateikdami savo informaciją sutinkate laikytis šios politikos. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, jūs neturite teisės pasiekti ar naudotis Svetaine ir Paslaugomis. Ši privatumo politika buvo sukurta naudojant WebsitePolicies, versta su Google translate.

 

SUSISIEKUS SU MUMIS

Jei turite klausimų, rūpesčių ar skundų dėl šios Politikos, mūsų turimos informacijos apie jus arba jei norite pasinaudoti savo teisėmis, raginame susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktais:

 

Info@plastech.lt

 

Stengsimės išspręsti skundus ir ginčus ir dėsime visas pagrįstas pastangas, kad patenkintume jūsų norą pasinaudoti savo teisėmis kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per galiojančių duomenų apsaugos įstatymų numatytus terminus.

 

ŠIS DOKUMENTAS PASKUTINĮ KARTĄ BUVO ATNAUJINTAS 2023 M. lapkričio 22 D

+370 69997741

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page