google-site-verification=vsdn5C3OwKeNvaaG2YnwtvzKL3AgOgWmBH48AQhIS6U
top of page
ezgif_edited.jpg

Nuotekų valymo įrenginiai virš 50 GE

Specializuojamės netipinių buitinių nuotekų valymo įrenginių virš 50 GE projektavime ir gamyboje.

Nuotekų valymo įrenginiai gaminami iš SANDWICH tipo dvisluoksnio korinės struktūros polipropileno.

GAMYBOS PROCESAS

Įrenginiai projektuojami remiantis esamos situacijos analize.  Atliekame technologinius skaičiavimus pagal kiekvieno objekto (namų grupės, verslo objekto, kaimo ar gyvenvietės) faktinius duomenis. Tai leidžia pasiekti aukštesnių išvalymo rodiklių, kadangi įrenginiai projektuojami remiantis realiais duomenimis: nuotekų kiekiai, srauto netolygumas, užterštumas.

01

02

Gaminami iš SANDWICH tipo dvisluoksnio korinės struktūros polipropileno

Ši medžiaga yra labai tvirta, atspari net agresyviausiems aplinkos veiksniams ir korozijai. Tai leidžia užtikrinti įrenginio ilgaamžiškumą, stiprumą bei sklandžią eksplotaciją ir montavimą. 

NVI su atidarytais dangciais.webp
NVI TOP be perdangos.webp

Nuotekų valymo įrenginio komplektacija 

Komplektacija koreguojama ir adaptuojama konkrečiam atvejui pagal kliento poreikius, remiantis esama situacijos analize.

Kaip pavyzdžiui:

- numatyti papildomą reagentų dozavimo galimybę, siekiant pasiekti reikiamą nuotekų išvalymo laipsnį, kai valomose nuotekose reikšmingą dalį sudaro nuotekos, kurių užterštumas gerokai skiriasi nuo buitinių vartotojų nuotekų arba reikalingas itin aukštas išvalymo efektyvumas ir paleidimo - derinimo metu tikėtina bus nustatytas poreikis dozuoti reagentus. 

projektuoti kompensacinę nuotekų debito išlyginimo talpą, kai pastebimas didelis atitekančių nuotekų netolygumas. 

- ir/ar kiti galimi atvejai.

NVI new su liukais.webp

03

Nuotekų valymo įrenginiai įprastai modeliuojami pagal UTC technologinę schemą 

Schemoje matyti, kad be recirkuliacijos - tarp aeracinės ir denitrifikacinės kamerų - taip pat vyksta denitrifikuoto dumblo mišinio grąžinimas į anaerobinę kamerą. Kuris leidžia:

- ženkliai sumažinti nitratų kiekį, kuris su grąžinamuoju veikliuoju dumblu patenka į anaerobinę kamerą;

pasiekti efektyvesnį biogeninių teršalų šalinimą.

NVI be perdangos new.webp

UTC TECHNOLOGINĖ SCHEMA

UCT technologine schema.webp

VEIKIMO PRINCIPAI

01

Anaerobinė kamera (AN)

Šioje kameroje palaikomos bedeguonės salygos. Veiklusis dumblas fosforo junginius paverčia į tirpius polifosfatus, kuriuos aeracijos kameroje mikroorganizmai naudoja kaip energijos šaltinį, absorbuoja fosforą į ląsteles ir taip sumažina fosforo koncetraciją nuotekose.

Norint, kad aeracijos kameroje  fosforas virstų į tirpius junginius, į šią kamerą  iš denitrifikacinės kameros yra grąžinamas denitrifikuotas dumblo mišinys. Jis yra gąžinamas erliftų arba panardinamų sirblių pagalba.

Svarbu: aeracijos kameroje esantis nuotekų ir dumblo mišinys turi būti  vienalytis (homogeniškas) ir išlaikomas pakibusioje būsenoje. Tam, kad taip įvyktų, įrengiamos panardinamos maišyklės arba dumblo mišinys maišomas erliftų pagalba.

03

Nitrifikacinė kamera (N)

Nitrifikacinėje kameroje iš buitinių nuotekų šalinami organiniai teršalai ir biogeninės medžiagos panaudojant mikroorganizmų gyvybinę veiklą, kuriai būtinas deguonis, todėl į šią kamerą per dugne sumontuotus smulkiadispersinius difuzorius tiekiamas suspaustas oras.

02

Denitrifikacinė kamera (DN)

Šioje kameroje nitratai, patekę su dumblo mišiniu, skaidomi iki azoto dujų - vyksta denitrifikacija. 

Denitrifikuojančių bakterijų medžiagų apykaitoje vietoje ištirpusio deguonies naudojamas nitratų deguonis. Erliftų arba dumblo siurblių pagalba iš nitrifikacinės kameros, į šią kamerą grąžinamas nitrifikuotas dumblo mišinys bei grąžinamas veiklusis dumblas (GVD) iš antrinio nusodintuvo. Dumblo mišinio homogenizavimui ir palaikymui pakibusioje būsenoje šioje kameroje įrengiamas dumblo maišymas suspausto oro arba maišyklių pagalba.

04

Antrinis nusodintuvas (NUS)

Iš niftrifikacinės kameros į antrinį nusodintuvą per centrinį padavimo vamzdį patenka nuotekų ir dumblo mišinys. Čia dumblas atskiriamas nuo valytų nuotekų ir sėda į kūginę nusodintuvo dalį, o valytos nuotekos per panardintą valytų nuotekų surinkimo sistemą patenka į ištekėjimo mazgą. Antriniame nusodintuve gali būti įrengiamas panardintas reguliuojamo aukščio išplūdų surinkimo latakas, iš kurio išplūdos šalinamos erlifto pagalba. Visa tai daroma siekiant padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą ir užkirsti plūduriuojančio dumblo patekimą į valytas nuotekas,

Grąžinamam veikliajam dumblui tiekti į denitrifikacinę kamerą bei pertekliniam dumblui šalinti nusodintuve įrengiami erliftai arba dumblo siurblys su trieigiu vožtuvu.

+370 699 97741

Mokyklos g. 23, Bukiškio k., LT-14182 Vilniaus r., Lietuva

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page