google-site-verification=vsdn5C3OwKeNvaaG2YnwtvzKL3AgOgWmBH48AQhIS6U
top of page

Ar žinai, kad savo savivaldybėjė gali gauti PARAMĄ nuotekų valymo įrenginiui?

Taip daugelis savivaldybių šiuo metu suteikia kompensaciją nuotekų valymo įrenginio įsigyjimo, paleidimo darbams. 

Savivaldybės yra pasitvirtinusios planus ir sąlygas, kuriomis nuotekų valymo sistemos įrengimo darbai yra dotuojami. Tačiau  vienareikšmiškai visos savivaldybės reikalaus, kad pasirinktas nuotekų valymo įrenginys būtų sertifikuotas, o našumas būtų ne mažesnis nei 0.8m³/d. Todėl renkantis nuotekų valymo įrenginį svarbu skirti ypatingą dėmesį įrenginio kokybei bei patikimumui. Mūsų projektuojami ir gaminami nuotekų valymo įrenginiai atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus paramai gauti. 

VILNIAUS RAJONE

Savivaldybės biudžeto lėšomis numatoma finansuoti iki 50 proc. individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo (INVĮ) kainos, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur vienam namų ūkiui.

Paraiškas kompensacijoms Vilniaus rajono gyventojai galės teikti nuo 2024 m. rugpjūčio 1 dienos iki spalio 1 dienos. Be to, dalinis finansavimas bus skiriamas ir atbuline tvarka, t. y. įsigijusiems ir įsirengusiems minėtus nuotekų valymų įrenginius nuo 2023 m. sausio 1 dienos iki paraiškų teikimo termino pabaigos.

JONAVOS RAJONE

Keturių ir daugiau asmenų šeimos – 23 VRP dydžių vienam šeimos nariui;

50 procentų patirtų tiesiogiai susijusių sąnaudų, bet ne daugiau kaip 1500 eurų vienam gyvenamosios ar sodų paskirties pastatui.

KLAIPĖDOS RAJONE

Individualių namų, dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams, įsirengusiems individualius Įrenginius, – iki 50 procentų Įrenginių įrengimo vertės, bet ne daugiau kaip 1 500,00 Eur. Dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams, įsirengusiems bendruosius dvibučio/daugiabučio namo Įrenginius, – iki 50 procentų Įrenginių įrengimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur vienam butui

ŠIAULIŲ RAJONE

Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 2000 eurų, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo valdytojams, kuriems kompensacijos dydis nustatomas atskiru Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

bottom of page